Thứ Hai, ngày 12 tháng 11 năm 2012

Killmark CF 1115 Go.vn | Killmak CF 1115 Đẹp | Killmark CF 1115 mới nhất | Killmark CF 1115


Killmark CF  1115  Go.vn | Killmak CF  1115  Đẹp | Killmark CF  1115  mới nhất | Killmark CF 1115

Hướng dẫn cài Killmark CF và Theme CF cực kì dễ hiểu 100% thành công cho anh em chưa biết xài nhé. Hoàn toàn chỉ là thay những file đồ họa của Killmark CF và Theme CF chứ không cần can thiệp các file hệ thông đâu. Cài Killmark Theme CF đẹp nhất bắn cho đã tay nào

*Đối với Killmark CF 
1115  *
B1: Giải nén
B2: mở ra cho đến hết, khi nào gặp các file có định dạng .tga có tên như: bagde_...., ví dụ như: badge_headshot, badge_multi1, badge_multi2,....
B3: Copy toàn bộ những thứ có trong file đó
B4: mở file X:\ABC\VTCGame\Dotkich\rez\UI\Mark
B5: Paste những thứ đã copy ở B3 vào file ở B4
B6: Vào game chơi bình thường

1.  KillMark CF  1115  http://www.mediafire.com/?hjcqcb5h2z0zwuz

http://farm06.go.vn/photo02/data/20120601/75521878/EDFD8EE0F7C16BAFFC6CBD2A3E7DA451.jpg.720.O.cache

2. KillMark CF  1115  http://www.mediafire.com/?hjcqcb5h2z0zwuz

http://modhub.org/images/uploads/lavamarks.jpg

3.  KillMark CF  1115  http://www.mediafire.com/?hjcqcb5h2z0zwuz

http://i365.photobucket.com/albums/oo93/berong_kute/preview.jpg

4.   KillMark CF  1115  http://www.mediafire.com/?hjcqcb5h2z0zwuz

http://i365.photobucket.com/albums/oo93/berong_kute/Crossfire20120308_0001.jpg

5. KillMark CF  1115  http://www.mediafire.com/?hjcqcb5h2z0zwuz

http://img94.imageshack.us/img94/9652/aboutju.jpg

6.   KillMark CF  1115  http://www.mediafire.com/?hjcqcb5h2z0zwuz
http://img826.imageshack.us/img826/781/peview.jpg

7.  KillMark CF  1115  http://www.mediafire.com/?hjcqcb5h2z0zwuz
http://nr9.upanh.com/b2.s30.d2/bfacd00500996e5b29688f5d85000ac7_50386689.democopy.png


-------------------------------------------------------------------------------

9.  KillMark CF  1115  http://www.mediafire.com/?hjcqcb5h2z0zwuz

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.

-------------------------------------------------------------------------------

10.  KillMark CF  1115  http://www.mediafire.com/?hjcqcb5h2z0zwuz


This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.

-------------------------------------------------------------------------------

11.  KillMark CF  1115  http://www.mediafire.com/?hjcqcb5h2z0zwuz

-------------------------------------------------------------------------------

12.  KillMark CF  1115  http://www.mediafire.com/?hjcqcb5h2z0zwuz


-------------------------------------------------------------------------------

13. KillMark CF  1115  http://www.mediafire.com/?hjcqcb5h2z0zwuz


This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.
-------------------------------------------------------------------------------

14. KillMark CF  1115  http://www.mediafire.com/?hjcqcb5h2z0zwuz

7779059394_1cb3ce739f_c.jpg (800×600)


-------------------------------------------------------------------------------

15. KillMark CF  1115  http://www.mediafire.com/?hjcqcb5h2z0zwuz

7893401168_2b7e3231f1_c.jpg (800×600)
7893398302_68f11365fa_c.jpg (800×600)

[ Theme CF + KillMark CF ] ... ver 2 -[CF 1115 Go.vn]
[ Theme CF + KillMark CF ] ... ver 3 -[CF 1115 Go.vn]
[ Theme CF + KillMark CF ] ... ver 4 -[CF 1115 Go.vn]
[ Theme CF + KillMark CF ] ... ver 5 -[CF 1115 Go.vn]
[ Theme CF + KillMark CF ] ... ver 6 -[CF 1115 Go.vn]
[ Theme CF + KillMark CF ] ... ver 7 -[CF 1115 Go.vn]
[ Theme CF + KillMark CF ] ... ver 8 -[CF 1115 Go.vn]
[ Theme CF + KillMark CF ] ... ver 9 -[CF 1115 Go.vn]
[ Theme CF + KillMark CF ] ... ver 10 -[CF 1115 Go.vn]
[ Theme CF + KillMark CF ] ... ver 11 -[CF 1115 Go.vn]
[ Theme CF + KillMark CF ] ... ver 12 -[CF 1115 Go.vn]
[ Theme CF + KillMark CF ] ... ver 13 -[CF 1115 Go.vn]
[ Theme CF + KillMark CF ] ... ver 14 -[CF 1115 Go.vn]
[ Theme CF + KillMark CF ] ... ver 15 -[CF 1115 Go.vn]
[ Theme CF + KillMark CF ] ... ver 16 -[CF 1115 Go.vn]
[ Theme CF + KillMark CF ] ... ver 17 -[CF 1115 Go.vn]
[ Theme CF + KillMark CF ] ... ver 18 -[CF 1115 Go.vn]
[ Theme CF + KillMark CF ] ... ver 19-[CF 1115 Go.vn]

Theme CF | Theme CF 1115 | Theme CF 1115 đẹp,mới nhất | Theme CF 1115 Go.vn


Theme CF | Theme CF 1114 | Theme CF 1114 đẹp,mới nhất | Theme CF 1114 Go.vn
Hướng dẫn cài Killmark CF và Theme CF cực kì dễ hiểu 100% thành công cho anh em chưa biết xài nhé. Hoàn toàn chỉ là thay những file đồ họa của Killmark CF và Theme CF chứ không cần can thiệp các file hệ thông đâu. Cài Killmark Theme CF đẹp nhất bắn cho đã tay nào

*Đối với Theme*
B1: Giải nén
B2: Mở ra cho đến khi nào thấy các file tên có chữ đầu UI_...., ví dụ như UI_Badge, UI_Channel, UI_Login, UI_Lobby,....
B3: Copy toàn bộ các thư mục đó
B4: mở file X:\ABC\VTCGame\Dotkich\rez\UI
B5: paste toàn bộ những gì đã copy ở bước 3 vào đó
B6: Vào game và thưởng thức


http://i.imgur.com/w8tYU.jpg

2.   Theme CF 1115 http://www.mediafire.com/?hjcqcb5h2z0zwuz
http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2012/01/19/13/00/132695280989180782_574_574.jpg

3.  Theme CF 1115 http://www.mediafire.com/?hjcqcb5h2z0zwuz
http://cc5.upanh.com/27.740.35016024.qsF0/loginbg.jpg

4.    Theme CF 1115 http://www.mediafire.com/?hjcqcb5h2z0zwuz
http://no5.upanh.com/b4.s28.d3/fd16bb235c3f69d3b0a3dbefb148ba35_47278375.crossfire201207170001.bmp

5.   Theme CF 1115 http://www.mediafire.com/?hjcqcb5h2z0zwuz
http://no1.upanh.com/b5.s27.d2/b1e00ab4bfba207eb345cba446bb17ba_47090491.login.jpg

6.  Theme CF 1115 http://www.mediafire.com/?hjcqcb5h2z0zwuz
http://nn9.upanh.com/b6.s27.d1/402d4db8e9cc6d7801ea529672f6aa33_46481959.crossfire201206180000.jpg

7.  Theme CF 1115 http://www.mediafire.com/?hjcqcb5h2z0zwuz
http://np2.upanh.com/b6.s29.d1/41b7c1c5afbf7e108fdb13e84cd08146_48460512.crossfire201208240003.jpg

8.   Theme CF 1115 http://www.mediafire.com/?hjcqcb5h2z0zwuz
http://i.imgur.com/g2t0z.jpg

9.  Theme CF 1115 http://www.mediafire.com/?hjcqcb5h2z0zwuz
http://farm8.staticflickr.com/7263/7684385074_1da90b1cbf_c.jpg
10.  Theme CF 1115 http://www.mediafire.com/?hjcqcb5h2z0zwuz
http://nq0.upanh.com/b6.s29.d2/df0121288c9824b0298f6641472c58fa_48519450.loginbg.700x0.jpghttp://i365.photobucket.com/albums/oo93/berong_kute/Untitled-1copy-3.jpg

11. 
Theme CF 1115 http://www.mediafire.com/?hjcqcb5h2z0zwuz

12.   Theme CF 1115 http://www.mediafire.com/?hjcqcb5h2z0zwuz

http://nq1.upanh.com/b6.s29.d2/77f0c756760728f74efc3c93a5080f72_48577111.loginbgcopy1copy.png

13.   Theme CF 1115 http://www.mediafire.com/?hjcqcb5h2z0zwuz

http://nq4.upanh.com/b1.s28.d3/465b13d71bc0370a78d7254c4de41a2a_48577154.loginbgcopy1copy6.png

14.   Theme CF 1115 http://www.mediafire.com/?hjcqcb5h2z0zwuz
http://nq0.upanh.com/b3.s30.d1/7aa7bd4e7ca4713a8fed4f85a23f30e1_48577150.loginbgcopy1copy5.png

15.  
Theme CF 1115 http://www.mediafire.com/?hjcqcb5h2z0zwuz
http://nn8.upanh.com/b2.s29.d1/e755e12cfdfb5cc81203593f6043fe8f_45932158.crossfire201206100005.jpg

[ Theme CF + KillMark CF ] ... ver 2 -[CF 1115 Go.vn]
[ Theme CF + KillMark CF ] ... ver 3 -[CF 1115 Go.vn]
[ Theme CF + KillMark CF ] ... ver 4 -[CF 1115 Go.vn]
[ Theme CF + KillMark CF ] ... ver 5 -[CF 1115 Go.vn]
[ Theme CF + KillMark CF ] ... ver 6 -[CF 1115 Go.vn]
[ Theme CF + KillMark CF ] ... ver 7 -[CF 1115 Go.vn]
[ Theme CF + KillMark CF ] ... ver 8 -[CF 1115 Go.vn]
[ Theme CF + KillMark CF ] ... ver 9 -[CF 1115 Go.vn]
[ Theme CF + KillMark CF ] ... ver 10 -[CF 1115 Go.vn]
[ Theme CF + KillMark CF ] ... ver 11 -[CF 1115 Go.vn]
[ Theme CF + KillMark CF ] ... ver 12 -[CF 1115 Go.vn]
[ Theme CF + KillMark CF ] ... ver 13 -[CF 1115 Go.vn]
[ Theme CF + KillMark CF ] ... ver 14 -[CF 1115 Go.vn]
[ Theme CF + KillMark CF ] ... ver 15 -[CF 1115 Go.vn]
[ Theme CF + KillMark CF ] ... ver 16 -[CF 1115 Go.vn]
[ Theme CF + KillMark CF ] ... ver 17 -[CF 1115 Go.vn]
[ Theme CF + KillMark CF ] ... ver 18 -[CF 1115 Go.vn]
[ Theme CF + KillMark CF ] ... ver 19-[CF 1115 Go.vn]

Thứ Sáu, ngày 07 tháng 9 năm 2012

Theme CF 1115 | KillMark CF 1115 | GO.VN | ver 16


Theme CF  1115  | KillMark CF  1115  | GO.VN | Ver 16


 Hướng dẫn cài Killmark CF và Theme CF cực kì dễ hiểu 100% thành công cho anh em chưa biết xài nhé. Hoàn toàn chỉ là thay những file đồ họa của Killmark CF và Theme CF chứ không cần can thiệp các file hệ thông đâu. Cài Killmark Theme CF đẹp nhất bắn cho đã tay nào

Cách sử dụng

*Đối với Theme 1115 *
B1: Giải nén
B2: Mở ra cho đến khi nào thấy các file tên có chữ đầu UI_...., ví dụ như UI_Badge, UI_Channel, UI_Login, UI_Lobby,....
B3: Copy toàn bộ các thư mục đó
B4: mở file X:\ABC\VTCGame\Dotkich\rez\UI
B5: paste toàn bộ những gì đã copy ở bước 3 vào đó
B6: Vào game và thưởng thức

*Đối với Killmark 1115 *
B1: Giải nén
B2: mở ra cho đến hết, khi nào gặp các file có định dạng .tga có tên như: bagde_...., ví dụ như: badge_headshot, badge_multi1, badge_multi2,....
B3: Copy toàn bộ những thứ có trong file đó
B4: mở file X:\ABC\VTCGame\Dotkich\rez\UI\Mark
B5: Paste những thứ đã copy ở B3 vào file ở B4
B6: Vào game chơi bình thường

-------------------------------------------------------------------------------
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x60
-------------------------------------------------------------------------------

3.  KillMark CrossFire  1115  http://www.mediafire.com/?hjcqcb5h2z0zwuz

-------------------------------------------------------------------------------This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.
-------------------------------------------------------------------------------


7779059394_1cb3ce739f_c.jpg (800×600)

-------------------------------------------------------------------------------

5.  - Kill Mark DOREMON  1115  http://www.mediafire.com/?hjcqcb5h2z0zwuz

7893401168_2b7e3231f1_c.jpg (800×600)
7893398302_68f11365fa_c.jpg (800×600)

Theme CF 1115 | KillMark CF 1115 | GO.VN | ver 15Theme CF 1115 |  KillMark CF 1115 | GO.VNver 15 Hướng dẫn cài Killmark CF và Theme CF cực kì dễ hiểu 100% thành công cho anh em chưa biết xài nhé. Hoàn toàn chỉ là thay những file đồ họa của Killmark CF và Theme CF chứ không cần can thiệp các file hệ thông đâu. Cài Killmark Theme CF đẹp nhất bắn cho đã tay nào

Cách sử dụng

*Đối với Theme 1115 *
B1: Giải nén
B2: Mở ra cho đến khi nào thấy các file tên có chữ đầu UI_...., ví dụ như UI_Badge, UI_Channel, UI_Login, UI_Lobby,....
B3: Copy toàn bộ các thư mục đó
B4: mở file X:\ABC\VTCGame\Dotkich\rez\UI
B5: paste toàn bộ những gì đã copy ở bước 3 vào đó
B6: Vào game và thưởng thức

*Đối với Killmark 
1115 *
B1: Giải nén
B2: mở ra cho đến hết, khi nào gặp các file có định dạng .tga có tên như: bagde_...., ví dụ như: badge_headshot, badge_multi1, badge_multi2,....
B3: Copy toàn bộ những thứ có trong file đó
B4: mở file X:\ABC\VTCGame\Dotkich\rez\UI\Mark
B5: Paste những thứ đã copy ở B3 vào file ở B4
B6: Vào game chơi bình thường

1.  
Trích dẫn:
-------------------------------------------------------------------------------

2.   Theme CF 1115    http://www.mediafire.com/?hjcqcb5h2z0zwuz


This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.

-------------------------------------------------------------------------------

3.    KillMark CrossFire 1115   http://www.mediafire.com/?hjcqcb5h2z0zwuz 

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.
-------------------------------------------------------------------------------

3.  Kill Mark CF  1115   http://www.mediafire.com/?hjcqcb5h2z0zwuz


This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.
-------------------------------------------------------------------------------

4.   - Kill Mark Dragon 1115  http://www.mediafire.com/?hjcqcb5h2z0zwuz


-------------------------------------------------------------------------------

5.- Theme POKEMON CF 1115  http://www.mediafire.com/?hjcqcb5h2z0zwuz